Giel van Eck Watermanagement

Op deze site vindt u informatie over klimaatadaptatie en over mijn bedrijf.

Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor onze directe leefomgeving, zoals:

 • Wateroverlast in steden en dorpen door wolkbreuken;
 • Wateroverlast in polders en landbouwgronden door perioden van langdurige regenval;
 • Wateronveiligheid door steeds meer piekafvoeren van rivieren en stijging zeespiegel;
 • Watertekorten door langdurige droogteperioden;
 • Hittestress door hittegolven.

Het rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven kunnen de gevolgen van klimaatverandering niet alleen oplossen. Iedere burger, elk bedrijf en elke instantie kan een bijdrage leveren om de gevolgen te beperken.

Op mijn site vindt u informatie over:

 • Waarom klimaatadaptatie
 • Afkoppelinformatie
 • Regenwater hergebruiken
 • Waterklaar
 • De werking van rioolsystemen
 • Ruimtelijke adaptatie
 • Mijn  bedrijf

Het klimaat bepaalt waar er ijs ligt, waar veel, weinig of geen regen valt, hoe hoog de zeespiegel staat, waar we voedsel kunnen verbouwen en welke gebieden leefbaar zijn.
Nu het klimaat snel verandert, staan we voor een existentiële uitdaging.
Talloze burgers, steden en bedrijven werken al aan een groene toekomst.
We kunnen een wereldwijde schone energievoorziening uit de grond stampen. We kunnen ons leren aanpassen aan het warmere klimaat. En we kunnen onze grootste medemenselijkheid tonen aan de mensen die worden getroffen door de opwarming.

Afkoppelen van het regenwater van de riolering kan een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzaam watersysteem. De gemeente en het waterschap kunnen de gevolgen van klimaatverandering niet alleen oplossen. De burger kan het verschil maken tussen droge of natte voeten. Het regenwater kan worden opgevangen in tuinen of in het openbaar groen en dan wegzakken in  de bodem. Het grondwater wordt zo aangevuld en water en groen zorgt voor verkoeling. Stop met het verharden van tuinen. Hoe kunt u het regenwater van de riolering halen en waar moet u op letten? Onder het tabblad ‘Afkoppelinformatie’ ziet u voorbeelden, filmpjes, afkoppelbrochures en meer.

Met regenwater kunt u meer doen. Heel eenvoudig is het om een regenton op uw regenpijp aan te sluiten. Dit regenwater is onder andere zeer geschikt voor het besproeien van uw tuin en planten.

In België is men veel verder met het hergebruiken van regenwater.  Wist u dat iedere nieuwe woning in België een opvangtank van minimaal 5 m3 moet hebben voor het opvangen van regenwater? Het regenwater wordt daar gebruikt voor bijvoorbeeld de wasmachine en toiletspoeling.

Waterklaar is het samenwerkingsverband van alle waterinstanties in Noord- en Midden-Limburg. Waterklaar werkt ook samen met bedrijven en onderwijs. In onderstaand tabblad kunt u meer informatie over waterklaar lezen en naar een aantal korte filmpjes kijken.

Riolering zit onder de grond en de meeste mensen hebben er weinig interesse in, totdat de afvoer het niet meer doet of totdat alles blank staat. Hieronder kunt u zien hoe uw riolering werkt en waar u op moet letten.

Ruimtelijke klimaatadaptatie is een moeilijke term. Hoe kunnen we de gevolgen van klimaatverandering opvangen. Dit kan op veel manieren. Er zijn veel nuttige site met veel informatie.

Afvalwater, riolering, rioolwaterzuiveringen, regenwater, oppervlaktewater, drinkwater, zwemwater, ze hebben allemaal een onderlinge relatie. Het zijn meestal wel verschillende partijen die hiermee bezig zijn. Wanneer deze partijen samen werken kunnen veel kosten worden bespaard, hebben we een kwalitatief beter watersysteem en kunnen we beter inspelen op toekomstige ontwikkelingen. Dan zijn we minder kwetsbaar zijn. Redenen genoeg om intensief samen te werken. Wist u dat Limburg landelijk een van de koplopers is in de waterketensamenwerking?

Tenslotte treft u hieronder praktische informatie aan over mijn bedrijf.

Heeft u praktische tips, informatie over bepaalde onderwerpen of vragen? Mail me dan op info@gve-watermanagement.nl.