Klimaatadaptatie

Op deze site vindt u veel informatie over duurzaam waterbeheer. Als we nu beginnen met het ‘slim omgaan’  met ‘Ons water’ kunnen we de effecten van klimaatverandering zonder ingrijpende kosten opvangen. In Nederland valt voldoende water. Alleen soms met grote pieken en soms kennen we perioden van langdurige droogte. Als we water ter plaatse opvangen hebben we in perioden van droogte nog voldoende water. Ook kunnen we dan wateroverlast tijdens zware onweersbuien voorkomen.

Onder het tabblad ‘Berichten’ leest u de laatste nieuwtjes over duurzaam waterbeheer waarbij mijn bedrijf betrokken is.

‘Waarom duurzaam waterbeheer?’ U treft veel informatie aan over  klimaatverandering en wat dit betekent voor het watersysteem en onze leefomgeving. Klimaatverandering betekent niet alleen watertekort of wateroverlast. Hitte wordt in de toekomst een zeker zo groot probleem. Verwacht wordt dat er onder de ouderen, jonge kinderen en mensen met een slechte gezondheid veel slachtoffers vallen door de hoge temperaturen overdag maar ook ’s nachts. Verwacht wordt dat het aantal nachten met een temperatuur van meer dan 20 graden in onze dorpen zal stijgen van 3 naar 15 per jaar! Meer groen in onze steden en tuinen zorgt voor schaduw en verkoeling.

Groen levert meer op. Groen is belangrijk voor onze vogels, vlinders en insecten. Wist u dat groen zorgt voor ontspanning en minder stress? Ook kinderen gaan vaker naar buiten om te spelen in een groene omgeving.

Afkoppelen van het regenwater van de riolering kan een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzaam watersysteem. De gemeente en het waterschap kunnen de gevolgen van klimaatverandering niet alleen oplossen. De burger kan het verschil maken tussen droge of natte voeten. Het regenwater kan worden opgevangen in tuinen of in het openbaar groen en dan wegzakken in  de bodem. Het grondwater wordt zo aangevuld en water en groen zorgt voor verkoeling. Stop met het verharden van tuinen. Hoe kunt u het regenwater van de riolering halen en waar moet u op letten? Onder het tabblad ‘Afkoppelinformatie’ ziet u voorbeelden, filmpjes, afkoppelbrochures en meer.

Met regenwater kunt u meer doen. Heel eenvoudig is het om een regenton op uw regenpijp aan te sluiten. Dit regenwater is onder andere zeer geschikt voor het besproeien van uw tuin en planten.

In België is men veel verder met het hergebruiken van regenwater.  Wist u dat iedere nieuwe woning in België een opvangtank van minimaal 5 m3 moet hebben voor het opvangen van regenwater? Het regenwater wordt daar gebruikt voor bijvoorbeeld de wasmachine en toiletspoeling.

Waterklaar is het samenwerkingsverband van alle waterinstanties in Noord- en Midden-Limburg. Waterklaar werkt ook samen met bedrijven en onderwijs. In onderstaand tabblad kunt u meer informatie over waterklaar lezen en naar een aantal korte filmpjes kijken.

Riolering zit onder de grond en de meeste mensen hebben er weinig interesse in, totdat de afvoer het niet meer doet of totdat alles blank staat. Hieronder kunt u zien hoe uw riolering werkt en waar u op moet letten.

Ruimtelijke klimaatadaptatie is een moeilijke term. Hoe kunnen we de gevolgen van klimaatverandering opvangen. Dit kan op veel manieren. Er zijn veel nuttige site met veel informatie.

Afvalwater, riolering, rioolwaterzuiveringen, regenwater, oppervlaktewater, drinkwater, zwemwater, ze hebben allemaal een onderlinge relatie. Het zijn meestal wel verschillende partijen die hiermee bezig zijn. Wanneer deze partijen samen werken kunnen veel kosten worden bespaard, hebben we een kwalitatief beter watersysteem en kunnen we beter inspelen op toekomstige ontwikkelingen. Dan zijn we minder kwetsbaar zijn. Redenen genoeg om intensief samen te werken. Wist u dat Limburg landelijk een van de koplopers is in de waterketensamenwerking?

Tenslotte treft u hieronder praktische informatie aan over mijn bedrijf.

Heeft u praktische tips, informatie over bepaalde onderwerpen of vragen? Mail me dan op info@gve-watermanagement.nl.