Vaste planten geschikt voor water en droogte

Overzicht vaste planten die goed tegen veel water en tegen droogte kunnen.
Als u op de foto klikt krijgt u nadere informatie uit Wikipedia.

 

Andropogon_glomeratus
Andropogon glomeratus – grasachtig

 

Grote engelwortel
grote engelwortel – Angelica archangelica

 

Gewone engelwortel – Angelica sylvestris

 

Groot moerasscherm
Groot moerasscherm – Apium nodiflorum – oeverplant

 

Jan op de preekstoel
Jan op de preekstoel – Arisaema triphyllum

 

rode zijdeplant
Rode zijdeplant – Asclepias incarnata

 

zeeaster
Zeeaster (Zulte) – Aster tripolium – vooral in zilt gebied

 

KLeine watereppe
Kleine watereppe – Berula erecta – oeverplant

 

Kruisriet
Kruisriet – Calamagrostis canadensis – grasachtige

 

pinksterbloem
Pinksterbloem – Cardamine pratensis

 

moeraszegge
Moeraszegge – Carex acutiformis – grasachtigehttps://nl.wikipedia.org/wiki/Moeraszegge

 

stijve zegge
Stijve zeggen – Carex elata – grasachtige

 

hoge cyperzegge
Hoge cyperzegge – Carex pseudocyperus – grasachtige

 

ribbelzegge
Ribbelzegge – Carex vulpinoidea

 

wilgenroosje
Wilgenroosje – Chamerion angustifolium – let op! Deze zaait uit

 

Schildblad
Schildblad – Darmera peltata

 

smalle stekelvaren
Smalle stekelvaren – Dryopteris carthusiana

 

kamvaren
Kamvaren – Dryopteris cristata

 

harig wilgenroosje
Harig wilgenroosje – Epilobium hirsutum

 

Holpijp
Holpijp – Equisetum fluviatile – paardestaart

 

Schaafstro
Schaafstro – Equisetum hyemale

 

Koninginnekruid
Koninginnekruid – Eupatorium cannabinum

 

Moerassprirea
Moerasspirea – Filipendula ulmaria – oeverplant

 

Galium palustre Moeraswalstro
Moeraswalsstro – Galium palustre – enkele weken onder water

 

liesgras
Liesgras – Glyceria maxima

 

Gewone waternavel
Gewone waternavel – Hydrocotyle vulgaris – oeverplant

 

Japanse Iris
Japanse Iris – Iris ensata – oeverplant

 

Iris siberia
Siberische iris – Iris sibirica

 

Zwaardrus
Zwaardrus – Juncus ensifolius

 

Rijstgras
Rijstgras – Leersia oryzoides

 

Zomerklokje
Zomerklokje – Leucojum aestivum

 

Verginische lobelia
Verginische lobelia – Lobelia syphilitica

 

Moerasrolklaver
Moerasrolklaver – Lotus uliginosus

 

Wolfspoot
Wolfspoot – Lycopus europaeus

 

moerasaronskelk
Moerasaronskelk – Lysichiton americanus – oeverplant

 

Penningkruid
Penningkruid – Lysimachia nummularia

 

Moeraswederik
Moeraswederik – Lysimachia thyrsiflora – oeverplant

 

Grote wederik
Grote wederik – Lysimachia vulgaris

 

Gewone kattenstaart
Gewone kattenstaart – Lythrum salicaria

 

Watermunt
Watermunt – Mentha aquatica

 

hertsmunt
Hertsmunt – Mentha longifolia

 

Groene munt
Groene munt – Mentha spicata

 

Mentha xpiperita Pepermunt
Pepermunt – Mentha xpiperita

 

Moerasvergeet-mij-nietje
Moerasvergeet-mij-nietje – Myosotis palustris

 

Watertorkruid
Watertorkruid – Oenanthe aquatica

 

Bolletjesvaren
Bolletjesvaren – Onoclea sensibilis

 

Kaneelvaren
Kaneelvaren – Osmunda cinnamomea

 

Koningsvaren
Koningsvaren – Osmunda regalis

 

Adderwortel
Adderwortel – Persicaria bistorta

 

Riet
Riet – Phragmites australis

 

Primula florindae
Primula florindae

 

Japanse sleutelbloem
Japanse sleutelbloem – Primula japonica

 

Primula rosea
Primula rosea

 

Scherpe boterbloem
Scherpe boterbloem – Ranunculus acris – enkele weken onder water

 

Engelboterbloem
Engelboterbloem – Ranunculus flammula

 

Grote boterbloem
Grote boterbloem – Ranunculus lingua

 

Gele waterkers
Gele waterkers – Rorippa amphibia

 

waterzuring
Waterzuring – Rumex hydrolapathum

 

Blauw glidkruid
Blauw glidkruid – Scutellaria galericulata

 

Moerasmelkdistel
Moerasmelkdistel – Sonchus palustris

 

Kleine engelskop
Kleine engelskop – Sparganium emersum

 

Grote engelskop
Grote engelskop – Sparganium erectum

 

Poelruit
Poelruit – Thalictrum flavum

 

Moerasvaren
Moerasvaren – Thelypteris palustris

 

Grote lisdodde
Grote lisdodde – Typha latifolia

 

Kleine lisdodde
Kleine lisdodde – Typha minima

 

Beekpunge
Beekpunge – Veronica beccabunga