Over mijn bedrijf

info-contact-water-drop-background info-algemene-voorwaarden-water-drop-background
   

Ik ben sinds 2012 actief op gebied van klimaatadaptatie en samenwerking in de waterketen. In het begin als strategisch beleidsmedewerker bij de gemeente Nederweert en sinds 2016 als zzp-er onder de naam Giel van Eck Watermanagement.

Voor 2012 heb ik vijf geheel verschillende functies vervuld bij de gemeente Nederweert. Ik ben in 1979 in Nederweert begonnen als civieltechnisch medewerker en heb me vervolgens bezig gehouden als milieuspecialist, verkeerskundige, afdelingshoofd en ten slotte als strategisch beleidsmedewerker.

Ervaring op gebied van waterketensamenwerking en klimaatadaptatie:

  • Programmamanager waterketensamenwerking Limburgse Peelen (Midden-Limburg);
  • Inhoudelijk adviseur van waterketensamenwerking Waterpanel Noord (Noord- en Midden-Limburg);
  • Oprichter van Waterklaar (Publiekssamenwerking klimaatadaptatie Waterpanel Noord (inmiddels alle waterketenpartners van heel Limburg);
    Opstellen van handleidingen en lespakketten m.b.t. afkoppelen regenwater (zie site www.waterklaar.nl);
  • Opstellen van afkoppeladviezen voor perceeleigenaren (zowel woningen als ook complexe percelen (scholen, flatgebouwen, bedrijven);
  • Diverse advieswerkzaamheden bij de uitvoering van stresstesten;
  • Opstellen programma van eisen en begeleiden strategische klimaatadaptatieplannen.
  • Projectleider diverse projecten, waaronder stresstesten en waterketenplannen.

Ik werk veel samen met andere partners zoals overheden, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, bezoekerscentra, verenigingen en andere organisaties. Ik breng partijen bij elkaar en zoek de onderlinge samenwerking op. Voor Waterklaar vervul ik al jaren de functie van watermakelaar. Sinds 2019 werken ik binnen Waterklaar samen met 4 collega’s. Mijn specialiteit binnen Waterklaar is kennisontwikkeling, educatie en strategische ondersteuning gemeenten.

Door mijn ruime ervaring heb ik een goede bestuurlijke antenne en weet partijen onderling bij elkaar te brengen.

Meer weten, bekijk mijn onderstaande CV