Over mijn bedrijf

info-mijn-diensten-water-drop-background info-algemene-voorwaarden-water-drop-background
info-contact-water-drop-background

Onder de naam Giel van Eck Watermanagement hou ik me bezig met samenwerking in de waterketen.Ik heb veel ervaring en beschikt over een zeer ruim netwerk binnen de waterwereld.Ik ben watermakelaar voor Waterklaar. Mijn belangrijkste taak als watermakelaar is het bij elkaar brengen van partijen die zich bezig houden met water en het duurzaam inrichten van tuinen. Waterklaar informeert en motiveert burgers om op eigen terrein anders om te gaan met regenwater. Als watermakelaar bouw ik voortdurend aan een breed samenwerkingsverband met onder andere hoveniers, bedrijven, woningcorporaties, onderwijs, educatiecentra, enz.Ik ben programmamanager van Limburgse Peelen waarin 8 Midden-Limburgse gemeenten samenwerken met 2 waterschappen, het waterschapsbedrijf en het drinkwaterbedrijf. Als programmamanager ben ik verantwoordelijk voor de aansturing en voortgangsbewaking van de verschillende samenwerkingsprojecten en -programma’s.Ik ben inhoudelijk adviseur van het aanjaagteam van Waterpanel Noord. Waterpanel Noord is verantwoordelijk voor gezamenlijke projecten van regio’s Venlo – Venray en Limburgse Peelen. Het Waterpanel Noord is bestuurlijk verantwoordelijk voor de samenwerking in de waterketen in Noord- en Midden-Limburg.Ik ben lid van het Ambtelijk regionaal overleg Limburg (AROL).  Binnen AROL worden Limburg brede wateraangelegenheden afgestemd en gezamenlijke projecten uitgevoerd.Ik heb een zeer ruime ervaring binnen de gemeentelijke overheid. Ik heb niet alleen veel inhoudelijke ervaring maar beschik ook over ruime managementervaring. Ik ben voor de gemeente Nederweert belast met belangrijke en complexe projecten.
Door mijn ruime ervaring heb ik een goede bestuurlijke antenne en weet partijen onderling bij elkaar te brengen.