Mijn Diensten

Diensten Giel van Eck Watermanagement

Inhoudelijke advisering m.b.t.

 • Anders omgaan met regenwater;
 • Riolering;
 • Opzetten van samenwerkingsverbanden;
 • Klimaatadeptatie.

Programmamanagement

 • Managen samenwerkingsverbanden binnen de waterketen;
 • Initiëren, opzetten verschillende vormen van samenwerking;
 • Sturen en bewaken gezamenlijke programma’s en projecten.

Netwerk

 • Bouwen van netwerken binnen de waterketen;
 • Bouwen van netwerken met externe organisaties zoals woningcorporaties, hoveniers, bedrijven, onderwijs, educatiecentra, maatschappelijke organisaties, enz.

Communicatie

 • Opzetten communicatieplannen voor waterketenpartners (met name gemeenten);
 • Communicatie met media (persberichten, interviews met kranten en met lokale en provinciale omroepen);
 • Opstellen voorbeeldbrieven, presentaties, folders, persberichten t.b.v. waterketenpartners;
 • Organiseren van bestuursbijeenkomsten, raadsconferenties;
 • Organiseren watermarkten, deelname aan publieksbijeenkomsten en open dagen;
 • Verzorgen publiekscampagnes. 

Projectmanagement

 • Opstellen en/of adviseren projectplannen;
 • Projectmanagement van complexe projecten;
 • Projectmanagement van samenwerkingsprojecten