Bovengronds afkoppelen

Oppervlakkig afkoppelen kan op verschillende manieren. De wijze waarop is afhankelijk van de tuin, de doorlatendheid van de bodem en vooral de wensen van de bewoner. Oppervlakkig afkoppelen levert vaak een levendige tuin op met veel vogels, vlinders en insecten.

Als u een wadi toepast kunt u het beste planten kiezen die tegen water en droogte kunnen. Meestal zijn dit oeverplanten. Er zijn ook heesters en bomen die tegen droogte en water kunnen. Een gevarieerde plantenkeuze zorgt er voor dat een wadi goed waterdoorlatend blijft. Hieronder vindt u informatie over de verschillende planten, heesters en bomen: