Code oranje

Waterschap Peel en Maasvallei neemt het initiatief om maatregelen te nemen tegen de klimaatverandering. Samen met provincie, gemeenten, landbouw, natuur- en milieuorganisaties wordt nauw samengewerkt om schade en overlast door extreme neerslag, droogte en of hitte te voorkomen. Het waterschap streeft naar een regionaal waterakkoord als onderdeel van een provinciaal klimaatakkoord.

 

Boekwerkje over wateroverlast, klimaatverandering en hoe het waterschap de problemen samen met de overige betrokkenen wil gaan oppakken.

 

Meerdere video’s en animatiefilmpjes over het project Code Oranje.