Waterpanel Limburg

In water in Limburg werken samen:

  • alle Limburgse gemeenten;
  • beide waterschappen ;
  • waterschapsbedrijf;
  • drinkwaterproductiebedrijf;
  • provincie Limburg.

Waterpanel Noord wordt aangestuurd door:
– Bestuurlijk Regio Overleg Limburg (BROL)
– Ambetlijk Regiotrekkersoverleg Limburg (AROL)

Giel van Eck is als regiotrekker van Limburgse Peelen lid van AROL

pdf-waardevol-groeien-water-drop-background site-water-in-limburg-water-drop-background