Waterpanel Noord

In Waterpanel Noord werken 15 gemeenten, 2 waterschappen, 1 waterschapsbedrijf en 1 drinkwaterbedrijf samen. Doel van de samenwerking is een minimale kostenbesparing van 12,6% ten opzichte van 2010, het verbeteren van de kwaliteit voor de burger en het verminderen van de kwetsbaarheid.

pdf-convenant-waterpanel-noord-water-drop-background

 

 

 

 

 

Inhoudelijk ondersteuning
Waterpanel Noord:
Giel van Eck

Procesmatige ondersteuning
Waterpanel Noord:
Brigit Smit

Lopende projecten van Waterpanel Noord:

  • Ontwerp en beheer grondwatermeetnetten
  • Verdiepingslag databeheer Noord
  • Waterklaar
  • Uitdiepen beheer elektromechanische¬† installaties
  • Meetplan Limburg Noord
  • Meten-Databeheer-Rekenen
  • Pilot Omgevingswet