Klimaatadaptatie

Klimaatverandering
Door klimaatverandering krijgen we allemaal te maken met lange perioden van droogte (vooral in het voorjaar en zomer), periode van langdurige regenval (vooral in het najaar en in de winter) en hevige onweersbuien met extreme hoeveelheid regen in zeer korte tijd (vooral in de zomer).

In onderstaande video zie je de oorzaken, gevolgen en wat we er aan kunnen doen.

Iedereen is veroorzaker van klimaatverandering en ondervindt ook de gevolgen. De knelpunten en bedreigingen kunnen de verschillende overheden niet alleen oplossen.

De Watercoalitie brengt publieke, (vaak onverwachte) private partijen en maatschappelijke organisaties bij elkaar.

 

Problemen:
Tekort aan zoet water voor drinkwatervoorziening, landbouw en tuinen;

  • Laag gelegen gebieden die wekenlang onder water staan omdat ons stelsel van beken en rivieren te weinig afvoercapaciteit heeft;
  • Straten en woningen die bij stortbuien onder water komen te staan met alle schades en risico’s voor de volksgezondheid van dien.

 

Het doel van de actie Operatie Steenbreek is om de burgers te enthousiasmeren om hun tuin te vergroenen. De negatieve gevolgen van verstening worden daarbij onder de aandacht gebracht. Denk hierbij aan de afbreuk van de biodiversiteit en aan klimaatverandering. Minder groen in de tuin betekent minder vogels, insecten en andere dieren.

 

Duurzame oplossing
Het vergroten van de afvoercapaciteit van riolen, beken en rivieren is geen structurele oplossing. Enerzijds wordt het probleem verplaatst naar de lager gelegen gebieden en anderzijds is het doorzonde om bij waterschaarste het kostbare regenwater samen met ons afvalwater af te voeren via de riolering. Daarom zijn de gemeenten al enkele jaren bezig om het regenwater af te koppelen van de riolering. In de toekomst zal dit niet genoeg zijn.

Een goed voorbeeld van duurzaam waterbeheer is de gemeente Eindhoven.

 

We hebben een doel: Amsterdam bestand maken tegen de steeds vaker voorkomende hoosbuien. Sterker nog: we willen het gratis regenwater, dat nu afgevoerd wordt, beter benutten. De hoosbuien veroorzaken schade, vooral omdat de stad verhardt met gebouwen, asfalt en betegelde tuinen – er gaat geen druppel doorheen.

 

Burgers kunnen het verschil maken
Meer dan 50% van het verharde oppervlakte ligt op particulier terrein. Het regenwater van de particuliere daken en verhardingen kan vaak eenvoudig opgevangen worden in de eigen tuin. Op deze wijze kan de burger voor een duurzame verwerking van het regenwater zorgen.

 

De helft van de aardbewoners leeft in steden en de verstedelijking neemt alleen maar toe. De kwaliteit van onze toekomst, de leefkwaliteit in de stad en het functioneren van de stad is dus afhankelijk van de kwaliteit waarmee we de steden vormgeven, herstructureren en transformeren naar een duurzame stad.

 

Samen met provincie, gemeenten, landbouw, natuur- en milieuorganisaties werkt Waterschap Limburg nauw samen om schade en overlast door extreme neerslag, droogte en of hitte te voorkomen.

 

Het aantal nachten met een nachttemperatuur boven de 20 graden zal drastisch toenemen. Vooral ouderen, jonge kinderen en mensen met een zwakke gezondheid komen dan in de problemen. Het aantal doden en ziekenhuisopnames zal tijdens hittegolven aanzienlijk toenemen. De zogenaamde hittestress kunnen we beperken door meer groen in de versteende bebouwde gebieden.

 

Video hoe Arnhem omgaat met water en hittestress

 

Een groene omgeving is erg belangrijk voor onze leefbaarheid. We komen tot rust, kunnen genieten van de vogels, vlinders, insecten en bloemen. De meeste mensen komen in een groene omgeving tot rust.

Video van Claudia West geeft het belang aan van groen voor ons welzijn