Stimulering afkoppelen

Waterketenpartners in Limburg
Er wordt op dit moment gewerkt aan een stimuleringsregeling voor particulieren voor het afkoppelen van regenwater van de riolering.

Aanleiding
Door klimaatverandering ontstaan er knelpunten. Soms hebben we te veel water maar er zullen ook zoetwatertekorten ontstaan.

Burgers kunnen het verschil maken
Het grootste deel van het regenwater dat nu nog op de riolering is afgesloten, is afkomstig van de tuinen, verhardingen en daken van particulieren. Vaak kunnen burgers eenvoudig het regenwater weer van de riolering halen en in de tuin opslaan, waarna het in de bodem kan wegzakken.

Biodiversiteit
Water in de tuin kan op veel manieren plaatsvinden. Het water kan natuurlijk ondergronds worden opgevangen, waarna het in de bodem kan wegzakken. Veel aantrekkelijker is het om water een plaats te geven in de tuin. Dit levert niet alleen een fraai beeld op, maar zorgt ook voor meer vogels, vlinders, bijen, enz.  Meer informatie hierover vindt u op de site van brancheorganisatie VHG.

Inhoud stimuleringsregeling
De komende maanden wordt onderzocht op welke wijze de particulieren het beste ondersteund kunnen worden. Hierbij moet u niet direct aan geld denken. Mogelijk is er meer behoefte aan deskundig maatwerkadvies aan burgers, hebben burgers behoefte aan een aardig plan of willen ze begeleiding bij het uitvoeren van hun plannen. Ook wordt onderzocht op welke wijze er huurwoningen van woningcorporaties afgekoppeld kunnen worden.

Projectgroep
De stimuleringsregeling wordt op dit moment uitgewerkt door een projectgroep. Giel van Eck Watermanagement levert inhoudelijke inbreng in de projectgroep.