Watercoalitie

De Watercoalitie brengt publieke, (vaak onverwachte) private partijen en maatschappelijke organisaties bij elkaar. Elke partij doet waar hij/zij goed in is en streeft zijn/haar eigen doelen na.   Door slimme combinaties levert de watercoalitie een bijdrage aan het realiseren van de maatschappelijke opgave in het waterbeheer. Dit alles in plaats van “vervelende” wetten en regels, met minder inspanning ontstaat daardoor een beter resultaat.

In het Nationaal Bestuursakkoord Water, onderdeel van het nationaal bestuursakkoord 2011-2015, zijn afspraken vastgelegd om de veranderingen het hoofd te bieden. Een van de afspraken is om kosten te besparen in de optimalisatie van de waterketen door een integrale aanpak. Het akkoord vormt de basis voor een goede samenwerking die nodig is om de gestelde doelen te kunnen halen.

De Watercoalitie, initiatief van het ministerie van Infrastructuur & Milieu, sluit aan bij deze opgave en wil de gewenste samenwerking faciliteren en helpen om initiatieven verder te brengen.