Waterklaar

Waterklaar is een samenwerkingsverband van 15 gemeenten, beide waterschappen, het waterschapsbedrijf en het drinkwaterbedrijf. Waterklaar informeert en stimuleert de burger om zelf aan de slag te gaan met het regenwater op zijn eigen perceel, niet meer afvoeren via de riolering, maar op een creatieve manier opvangen en verwerken in de eigen tuin.

Waterklaar doet dat onder andere in samenwerking met hoveniers, bedrijven, woningcorporaties, educatiecentra en onderwijs. Waterklaar is aangesloten bij de watercoalitie.

video-watercoalitie-water-drop-background site-watercoalitie-water-drop-background
 pdf-afkoppelfolder-waterklaar-water-drop-background  site-waterklaar-water-drop-background
 pdf-fietsroute-water-drop-background  site-jonkers-hovenierswater-drop-background

De start van waterklaar lag in Heel, gemeente Maasgouw. Waterklaar komt regelmatig in het nieuws. Hieronder enkele video’s.

Video’s:

 afbeelding-video-wateroverlast-in-maasgouw  video-startbijeenkomst-waterklaar-heel-water-drop-background
 video-waterklaarmarkt-water-drop-background  video-waterklaar-op-tv-limburg-water-drop-background
 video-waterbestendige-tuinen-watercoalitie-water-drop-background  video-waterklaar-in-peel-en-maas-water-drop-background
 video-waterklare-tuin-van-giel-van-eck-water-drop-background  video-woningen-hegelsom-water-drop-background
 video-basisschool-de-schrank-water-drop-background